Individuální přípojky

určeno především pro firmy, či náročné uživatele

FIRMA
Dle konkrétních potřeb
od 1Mbps do 1Gbps
dodáme rychlost dle vašich potřeb
(garantovaná, symetrická rychlost, ...)

 
INDIVIDUÁLNÍ CENA
měsíčně, kvartál, pololetně, ročně

Poptat / Objednat


Ostatní služby pro všechny tarify

Veřejná IP
 
IPv4
 
 

 
120 Kč
měsíčně

Objednat

SLA standard
příjezd technika
do 48 hod.
* Odstranění závady
do 72 hodin od nahlášení

 
ZDARMA
 

v ceně každého tarifu

SLA VIP
příjezd technika
do 3 hod.
* Odstranění závady
do 6 hodin od nahlášení

 
1000 Kč
měsíčně

Objednat


Všechny uvedené ceny jsou včetně DPH
 

Na naše tarify není uplatněn žádný datový limit (FUP)!
Dle zák. 168/2016Sb je znemožněn přístup na stránky obsahující hazardní hry.


Povinnost všech poskytovatelů internetu v ČR:
! Bez výjimky !
- omezení dle zák. 168/2016Sb - Zákon o hazardních hrách.
- znemožnění přístupu k hazardním hrám na internetu.
  - sledování datových hlaviček dle:
  485/2005Sb, 310/2006Sb, 110/2007Sb, 468/2011Sb, 357/2012Sb.
Instalace nové přípojky, záruční servis
   - započetí opravy do 24hod. od nahlášení
Doprava ZDARMA
oprava v záruce express
   - započetí opravy do 3hod. od nahlášení
1000,- Kč jednorázový poplatek
pozáruční oprava
   - započetí opravy do 24hod. od nahlášení
250,- Kč za každých započatých 30 minut
pozáruční oprava express
   - započetí opravy do 3hod. od nahlášení
1000,- Kč jednorázový poplatek
250,- Kč za každých započatých 30 minut
Doprava k zákazníkovi
   - (pozáruční)
12,- Kč za každý započatý 1km
Měření signálu, konzultace instalace
   - Jedno měření (obhlídka) a konzultace
1 hod. ZDARMA,
poté 250,- Kč za každých započatých 30 minut.
NEODBORNÝ ZÁSAH DO INSTALOVANÉHO ZAŘÍZENÍ = UKONČENÍ ZÁRUKY = POZÁRUČNÍ OPRAVA !
Práce nad rámec běžné instalace 500,- Kč za každou započatou hodinu
Oprava přípojky po nedoporučené manipulaci
např:
- zákazník záměrně vypíná přijímač
- znemožněna aktualizace nastavení / software přijímače,
- poškozený přijímač vypínáním,
- NEVYPÍNEJTE přijímač i v případě, je-li služba dočasne pozastavena.
500,- Kč za každou započatou hodinu
+ cena náhradních komponent
+ cena dopravy
- oprava bude započata do 5 pracovních dní!
Smluvní pokuta za neuhrazenou fakturu
(odpojení 6 dní po 19 denní splatnosti)
150,- Kč jednorázový poplatek
Zprovoznění služby po odpojení z důvodu neuhrazení faktury po dorovnání dluhu a zaplacení smluvní pokuty je opětovné připojení zdarma
Veřejná IP v4 (klasická veřejná IP adresa) 120,- Kč za každou IPv4 / měsíc