Stránka se buduje

Přinášíme Vám fotovoltaiku s možností uložení energie do baterií a s prodejem přebytků energie do distribuční soustavy,
nebo jen s možností uložení energie do baterií a bez prodeje přebytků energie do distribuční soustavy.